Gå till innehållet

Vad är Entrea?

Ett komplett verksamhetssystem utvecklat för ­takentreprenörer och andra S-yrken.

Entrea gör det möjligt att på ett effektivt sätt möta dagens krav på detaljerade anbud, hög ­tillgänglighet, kommunikation och rapportering från och till producerande personal, korta ledtider, effektiv materialhantering samt utökade dokumentationskrav. Entrea underlättar det dagliga arbetet då alla funktioner som behövs för att driva verksamheten finns samlade i ett system.

Mer om våra produkter Ladda ner presentationsfolder

 

 

Hur kan Entrea hjälpa ditt företag?

Entrea har många kraftfulla funktioner för att på ett effektivt sätt möta dagens krav på detaljerade ­anbud, hög tillgänglighet, korta ledtider, effektiv materialhantering samt utökade dokumentationskrav.

Ett system anpassat efter entreprenörens flöden

Entrea är unikt på flera sätt och alla funktioner finns direkt i systemet med färdiga anpassningar från servicejobb till stora projekt.

Samla allt på ett ställe, ett system som täcker in alla behov

Från förfrågan till beredning och produktion samlas alla dokument, formulär och bilder i aktuellt pro­jekts digitala projektpärm.

Integrerad mobilapplikation för effektiv kommunikation

Arbetsorder delas ut digitalt till montören som rapporterar bl.a. arbets­tid, avvikelser, ÄTA, väderstörningar samt signerar egenkontroll och Heta Arbeten direkt i mobilen.

 

 

Projektledning med full kontroll i varje steg 

Se tydligt era ingående resurser, framdrift, avvikelser och tidsrapportering. Detta hjälper projektledaren att ­använda företagets resurser effektivt och säkerställer ett korrekt utförande utifrån anbud och kundavtal.

Rätt man på rätt plats med ­arbetsorder till samtliga anställda

Arbetsorder kopplas till projekt som projektledaren tilldelar sin personal. Bifoga dokument, anvisningar och formulär för ett korrekt utförande.

Direktkommunikation till  företagets alla anställda

Projektledare och montörer kan skicka meddelanden till varandra för att förtydliga t.ex. information om material leveranser eller en avvikelse.

Underentreprenörer rapporterar direkt till projekt i Entrea

Få bekräftelse när UE genomfört sitt uppdrag. UE rapporterar i Entrea produktion. UE kan använda sig av separat arbetsorder och egenkontroll.

 

 

Detaljerade anbud skapade ­direkt från kalkyleringsverktyget

Flexibel anbudsmodul som snabbt och enkelt skapar ett professionellt anbud utifrån behov. ­Detaljnivån på anbudet anpassas enkelt genom att aktivera olika delar.

Anpassat detaljnivå

Genom att klicka på ingående detaljer anpassas detaljnivån på anbudet. Projektbeskrivning och andra ledtexter kan laddas upp från ett fördefinierat mallbibliotek anpassat utifrån företaget.

Detaljbeskrivningar med bilder

Detaljerade detaljbeskrivningar kopplade till aktuella artiklar i anbudet gör det möjligt att redovisa arbets­utförande och detaljlösningar både med text och bild direkt i anbudet.

Villkorstexter utifrån kund

I anbudet bifogas de villkorstexter som passar till aktuell kund. Ett bibliotek med olika villkorstexter gör det mycket enkelt att välja och bifoga de villkor som passar bäst för varje projekt.

 

 

Marknadens kraftfullaste kalkyleringsstöd

Ett kraftfullt och användarvänligt kalkyleringsverktyg. Sammansatta taklösningar (recept) kopplat till detalj- och ­lösningsbeskrivningar gör det enkelt att generera tydliga anbud.

Stöd för flertalet kalkyler i samma projekt

Du kan snabbt skapa flera kalkyl­versioner för ett projekt till kund. Varje kalkyl visar tydligt beräknad marginal för både arbete och material.

Kopiera kalkyler till liknande projekt

Kopiera en kalkyl från en kund till en annan för att snabbt räkna på liknande projekt eller då samma förfrågan kommer från olika huvudentreprenörer.

Hantera komplicerade projekt via delprojektering

Stora projekt med många olika takytor delas med fördel upp i delprojekt. Detta ger bättre översikt av ingående material och ­arbete samt bidrar till effektiv projektstyrning.

 

 

Enkelt och flexibelt projekt- och resursplaneringsverktyg

Detaljerat planeringsverktyg visar övergripande projektplanering samt detaljerad planering inom varje projekt. Tilldelade resurser visas för varje projekt och eventuella dubbelbokningar indikeras.

Övergripande och detaljerad projektplanering

Få snabb överblick över pågående och kommande projekt. Ändringar av tidplan görs direkt i ­verktyget. ­Detaljerad projektplanering ­visar tilldelade resurser, olika arbetsorder, UE, materiallyft samt skickade projektfakturor.

Underlättad resursplanering av personal till varje projekt

Planerad beläggningsgrad av personalen visas per dag. Eventuella dubbel­bokningar syns direkt i verktyget.
När en resurs markeras indikeras samtliga projekt där hen är engagerad där även frånvaro inkluderas.

Frånvaroöversikt och semesterplaneringsverktyg

Personalens aktuella samt kommande frånvaro t.ex. sjukskrivning, semester och tjänstledighet redovisas i en anpassad veckokalender för bästa möjliga översikt. Separat semester­kalender finns som tillägg för underlättad semesterplanering.

 

 

Projektuppföljning, efterkalkyl och försäljningsstatistik samlat på ett ställe

Detaljerad projektuppföljning av både material och arbetstid visas i tydliga grafer. För total översikt finns en sammanställd efterkalkyl för alla projekt.

Detaljerad projektuppföljning i förhållande till lämnat anbud

Upparbetade materialkostnader redovisas i form av projektkopplade leverantörsfakturor eller material från eget lager. Arbetade timmar redovisas mot projektets kalkyl och väderstörning mot separat kalkylrad.

Sammanställning och efterkalkyl av projekt

Projektsammanställning med efterkalkyl ger en snabb bild över avslutade arbetsordrar, fakturering och resultat. Urvalssökning och sortering kan enkelt göras på t.ex. högsta/lägsta vinst, största anbud, projekttyp.

Sammanställning av försäljnings­­statistik i vald period

Komplett sammanställning över lämnande anbud per kund samt antal beställda projekt under vald period. Statistiken delas upp på anbudsprojekt samt projekt med löpande räkning.

 

 

Bättre överblick och kontroll, Entrea ger dig avlastning!

Entrea förenklar och effektiviserar er vardag via dokumenthanteringssystem, tidsrapportering och materialhantering. Varje projekt är spårbart från förfrågan till fakturering och efterkalkyl.

Beredning med hjälp av dokumentmallar ger dig
full kontroll direkt från projektstart

Bygg upp mall- och formulärbibliotek för att förenkla arbetet och säkerställa tydlig kommunikation och ett effektivt flöde. Du skapar enkelt eget mall- och dokumentpaket. Ändras förutsättningarna kan du enkelt förändra och anpassa.

Optimera arbetstiden och räkna rät i alla projekt

Premieackordstider eller egna tider kan kopplas direkt till artiklar eller artikelgrupper (recept) och du får på så sätt med både tid och material redan i kalkylstadiet. Detta leder till optimerade projekt med betalt för allt använt ­material och varje upparbetad timma.

Fånga upp ÄTA direkt på arbetsplatsen

Alla användare kan lägga in en ÄTA direkt i mobilappen, Entrea produktion. Detta säkerställer att man inte missar något. Digital signering direkt i mobilen säkerställer också att du får betalt för alla ÄTA. Alla ÄTA listas under projektet med tillhörande ÄTA sammanställning som kan redovisas till kund på begäran.

Entrea bidrar till ökad flödes- effektivitet och bättre vinst i företaget

Strategiarbete som förbättrar entreprenörens flödeseffektivitet där tillgängliga ­resurser ­används effektivt samt slöseri och icke värdeskapande aktiviteter minimeras går idag ­generellt i byggbranschen under begreppet Lean Construction.

Viktigt med Lean är inte att arbeta hårdare utan smartare. Några av grundelementen inom Lean är att eliminera slöseri, ständiga förbättringar, materielleveranser, planering, leverantörssamverkan, standardisering, värdeflöde och inställning. Tack vare att Entrea är anpassat efter

takentreprenörens flöden hjälper systemet dig att driva företaget mer flödeseffektivt. Med mobilapplikationen Entrea Produktion för producerande personal och UE effektiviseras kommunikationen i företaget vilket leder till mindre misstag och högre avkastning för företaget.

Entrea - CFT systems

Webbaserat verksamhetssystem förenklar administration och ökar företagets lönsamhet