Till sidans huvudinnehåll

CAD

Entrea CAD

Integrerat verktyg som hjälper dig beräkna materialmängd

Med Entrea CAD importerar du in eller ritar upp ditt tak för att få hjälp med volymerna när du skapar din kalkyl. Du kan också använda kommentarsnålar i ritningen för noteringar med visuell referens. Skapa, ändra, skriv ut, exportera eller importera dina ritningar och knyt den till önskad kalkyl.

När du räknar på ett projekt är det helt avgörande för ditt bolags ekonomi att alla kostnader kommer med och i rätt volymer. Med Entrea CAD kan du enkelt få ut volymerna du behöver för ditt projekt. Ta en bild från Google maps och beräkna takytorna i stället för att skicka ut någon för att mäta på taket.

Egna ritningar

Rita egna ritningar från start eller utgå ifrån bild (exempel: Google Maps, Takritning i PDF)

Vindlastberäkning

Importera en vindlastberäkningsfil (RCPX) från roofcalculator.se

Exportera din fil

Exportera din fil (RCPX) för inläsning i roofcalculator.se 

Noteringar

Använda kommentars-nålar i ritningen för noteringar med visuell referens.

Lägg till detaljer

Lägg till detaljer som exempelvis takbrunnar, livlinefästen och snörasskydd.

Mätytor

Definiera olika mätytor på din ritning och färglägg enligt önskemål.

Svetsning
Tätskikt
Takbrunn