Gå till innehållet

Förenklad administration

Förenkla administration

 • Mindre pappersarbete
 • Gör kalkyl och skapa anbud lätt och snabbt
 • Förbättrade kundrelationer genom snabb respons
 • Skapa komplett projektpärm direkt från systemet
 • Minskad spilltid, kontroll på projekt och statistik
 • Ökad konkurrenskraft och bättre översikt
 • Hela verksamheten samlad med ständig åtkomst
Tidsrapportera direkt på arbetsplatsen

Mobil app ute i produktionen

 • Tidredovisning för projekt 
 • Skapa/bekräfta ÄTA-jobb på plats
 • Kort upplärningstid för ny personal eller UE
 • Medarbetare har kontoret i mobilen
 • Riskanalys, Heta Arbeten och egenkontroll direkt i mobilen

Entrea - CFT systems

Webbaserat verksamhetssystem förenklar administration och ökar företagets lönsamhet