Gå till innehållet

Hur kan Entrea hjälpa ditt företag?

Entrea har många kraftfulla funktioner för att på ett effektivt sätt möta dagens krav på detaljerade ­anbud, hög tillgänglighet, korta ledtider, effektiv materialhantering samt utökade dokumentationskrav.

Förenklad administration

På datorn är Entrea Entreprenad ett komplett webbaserat verksamhetssystem anpassat efter takentreprenörens flöden.

Läs mer

Mobil app ute i produktionen

Med mobilen som arbetsverktyg använder takmontören Entrea Produktion i sin dagliga verksamhet. 

Läs mer

Bättre överblick och kontroll, Entrea ger dig avlastning!

Entrea förenklar och effektiviserar er vardag via dokumenthanteringssystem, tidsrapportering och materialhantering. Varje projekt är spårbart från förfrågan till fakturering och efterkalkyl.

Beredning med hjälp av dokumentmallar 

Optimera arbetstiden och räkna rätt i alla projekt

Fånga upp ÄTA direkt på arbetsplatsen

Integration mot affärs- och lönesystem

   

Integration mot branschens ledande affärs- och lönesystem

Styr dina projekt med hjälp av Entrea och säkerställ full kontroll från förfrågan till uppföljning. Genom integration med affärs- och lönesystem säkerställs samma information hela vägen.

Förenklar administration och ökar företagets lönsamhet

På datorn hanteras hela verksamheten i EntreaEntreprenad. I mobilen finns EntreaProduktion och EntreaTid, enkla att använda för personal ute på arbetsplatsen.

 • Mindre pappersarbete förenklar administrationen.
 • Gör kalkyl och skapa anbud lätt och snabbt.
 • Förbättrade kundrelationer genom snabb respons och komplett dokumentation.
 • Skapa projektpärm direkt från systemet.
 • Tidredovisning för projekt via mobil eller dator.
 • Minskad spilltid, kontroll på projekt och statistik.
 • Hela verksamheten samlad med ständig åtkomst.
 • Kort upplärningstid för ny personal eller UE.
 • Ökad konkurrenskraft och bättre översikt.
 • Personal har kontoret i mobilen.
 • Riskanalys, Heta Arbeten och egenkontroll utförs i mobilen.
 • Allt som läggs till från mobilen hamnar på rätt projekt i systemet.
 • På plats: skapa/bekräfta ÄTA-jobb, rapportera avvikelser.


Våra kunder om Entrea

“Tidigare har vi haft fyra, fem, sex ­olika ­digitala verktyg. Inte förrän nu med ­Entrea har jag hittat ett digitalt system som inte bara täcker in alla våra behov, men som också är skapat för att fungera optimalt för oss takentreprenörer.“

Jimmy Printzell VD
Vätterns Takentreprenad AB

”Med Entrea tidrapportering i mobil­appen och integration mot Visma lön får vi bättre kvalitet i löne­rapporteringen samt att vi mer än halverar arbetstiden för hantering och löneadministration.”

Robert Löfdahl VD
Berland Tak AB

Instruktionsfilmer för underlättat användande

Vi lägger kontinuerligt ut nya instruktionsfilmer som förklara olika delar och funktioner av Entrea.

Några av våra kunder som idag använder Entrea

Entrea - CFT systems

Webbaserat verksamhetssystem förenklar administration och ökar företagets lönsamhet