Gå till innehållet

Ett kraftfullt och flexibelt verksamhetssystem för takentreprenörer

Entrea är utvecklat i nära samarbete med takbranchen och innehåller alla digitala verktyg takentreprenörer kan behöva. Från förfrågan till fakturering, allt på ett ställe.

Entrea är byggt med dina projekts naturliga gång i åtanke. Vare sig ni är en mindre takentreprenör eller ett större företag med flera avdelningar. Entreas flöde håller för alla behov.

Förenklad administration

På datorn är Entrea Entreprenad ett komplett webbaserat verksamhetssystem anpassat efter takentreprenörens flöden.

Läs mer

Mobil app ute i produktionen

Entrea produktion är montörernas verktyg för alla deras dagliga behov. Här rapporteras tider, material, händelser och mycket mer. Ge utökade rättigheter till utvalda montörer så kan dom starta projekt på egen hand.

Läs mer


Marknadens kraftfullaste kalkylmodul

När du räknar på ett projekt är det helt avgörande för ditt bolags ekonomi att rätt kostnader och timmar kommer med i kalkylen. Mängda enkelt med CAD direkt i Entrea. Med väderstörningstillägg och andra stödfunktioner ser vi till att dina kalkyler och anbud blir konkurrenskraftiga.

En korrekt kalkyl - mer än bara tid och material

När du räknar på ett projekt är det helt avgörande för ditt bolags ekonomi att alla kostnader kommer med och i rätt volymer. Med Entrea CAD kan du enkelt få ut volymerna du behöver för ditt projekt. Ta en bild från Google maps och beräkna takytorna i stället för att skicka ut någon för att mäta på taket.

I Entreas kalkylmodul är flexibiliteten nyckeln. Du kan ange dina rader fritt direkt i kalkylen eller hämta in artiklar och premieackordstider från dina register.

Vill du verkligen standardisera och tjäna tid när du kalkylerar så bygger du recept som innehåller artiklar och premieackordstider som representerar en specifik taklösning. En korrekt kalkyl innehåller mer än bara tid och material. Därför kan du även lägga in olika ersättningar och tidstillägg. Allt från milersättningar för montörer till väderstörnings- och taklutnings tillägg på arbetstiden.

Förenklad anbudsprocess och komplett kalkyl

Efter att dina rader är på plats kan du justera din vinstmarginal. Med rätt data i botten och med en önskad marginal har du nu enkelt skapat en stark kalkyl. 

När din kalkyl är komplett använder du den som grund för ditt anbud. Här kan du också skapa allt för hand eller använda dynamiska mallar både för avtalstexter och mer grafiska delar för att standardisera och spara tid.

Stora anbudsjobb med exakta kalkyler, professionella anbud, progressrapportering och A-conto fakturering eller ett snabbt jobb där ni fakturerar timmar och material med ROT-avdrag?

Entrea’s kalkylmodul håller för alla behov.


Smart dokumenthantering

Dokumentation är en central del av projektstyrning och tar mycket tid från projektledaren.

Med hjälp av dynamiska dokument där projektets unika information automatiskt läggs till behöver du bara skapa dokumentet en gång. För dokument som behöver fyllas i av montören skapar du checklistor som enkelt delas ut till appen.

Dokumentation är en central del av projektstyrning och tar mycket tid från projektledaren. Med hjälp av dynamiska dokument där projektets unika information automatiskt byts ut behöver du bara skapa dokumentet en gång. Nästa gång genereras dokumentet automatiskt med information för ditt projekt.

Det är inte bara dokument som återkommer på projekt. Att hämta in information från montören görs enkelt med hjälp av checklistor. Skapa dina checklistor en gång och återanvänd dom.

Du kan dela ut checklistor för ifyllnad eller låta montören hämta själv och fylla i under eget ansvar. Självklart hantera Entrea även klassiska datafiler på ett smart sätt. Ladda upp filer på flera nivåer, din arbetsorder, ditt projekt eller på företaget.


Flexibel Fakturering

Vare sig du har ett stort projekt där du lägger upp och fakturerar enligt en A-conto plan eller om du snabbt bara ska fakturera någon timmes jobb så passar Entrea dig.

Entrea föreslår logiska summor för dig när du skapar din faktura och du väljer själv om den ska skickas direkt eller granskas internt först. Vare sig du har ett stort projekt där du lägger upp och fakturerar enligt en A-conto plan eller om du snabbt bara ska fakturera någon timmes jobb så passar Entrea dig.

När du skapar din faktura i Entrea föreslås flera olika typer av summor. Har du ett anbud i projektet kan du dra in din anbudssumma. 

Har du leverantörsfakturor finns dom nära till hands för att läggas till. Samma sak med rader från din kalkyl, både tid och material inrapporterat som kalkylerat. När väl fakturan är färdig kan du antingen markera den direkt till att gå över till ert ekonomisystem eller så märker du upp den för intern kontroll beroende på hur ni arbetar.

När väl fakturaunderlaget från Entrea integrerats till ert ekonomisystem märks det upp med korrekt fakturanummer från ekonomisystemet.

Projektuppföljning på flera nivåer

Vare sig du har ett stort projekt där du lägger upp och fakturerar enligt en A-conto plan eller om du snabbt bara ska fakturera någon timmes jobb så passar Entrea dig.

En tydlig uppföljning både under och efter projektets gång är grunden till ekonomisk framgång. I Entrea får du svaren du söker. Med flertal vyer och rapporter för uppföljning både på ditt projekt och över bolaget i stort får du en tydlig bild.

För din kunds uppföljning skapar du enkelt en digital projektpärm som innehåller all uppföljningsinformation som behövs. En tydlig uppföljning både under och efter projektets gång är grunden till ekonomisk framgång. I Entrea får du svaren du söker. Med flertal vyer för uppföljning på ditt projekt och massor av rapporter får du en tydlig bild. 

För den övergripande bilden av bolaget finns statistiska vyer och rapporter så som Succesiv vinstavräkning, Efterkalkyl, Fakturering och mycket mer.

Utan rätt data på dina projekt blir ingen uppföljning bra. Därför hämtas dina leverantörsfakturor automatiskt in i Entrea från ditt ekonomisystem och dess kostnad belastar projekten. För din kunds uppföljning av projektet skapar du enkelt en digital projektpärm som innehåller all uppföljningsinformation som behövs.


Vår support har nära till både beslutsfattare och utvecklingsteam

Att ta steget mot ett nytt verksamhetssystem är inte nödvändigtvis en stor och tidskrävande uppgift.

Vi arbetat fram ett sätt där vi hjälper er i gång med det mest grundläggande så som tidrapportering, skapa projekt och fakturering inom några dagar från start. Parallellt utbildar vi och supportar så ni i er takt kan komma igång med att effektivisera och öka ert företags lönsamhet med hjälp av Entrea. Att ta steget och börja använda ett nytt verksamhetsystem kan upplevas som en stor och tidskrävande uppgift.

Därför har vi arbetat fram ett sätt där vi hjälper er i gång med det mest grundläggande så som tidrapportering, skapa projekt och fakturering inom några dagar från start. Parallellt utbildar vi och supportar så ni i er takt kan komma igång med att effektivisera och öka lönsamhet med hjälp av Entrea.

Kunskapsdatabas & guider

Som kund har du alltid tillgång till vår kunskapsdatabas med guider, tips och utbildningsmaterial.

Hittar du inte svaren där är vår support redo att hjälpa dig.
Vår support har nära till beslutsfattare och utvecklingsteam så du kan få snabb respons på både frågor och önskemål.

Förenklar administration och ökar företagets lönsamhet

På datorn hanteras hela verksamheten i Entrea Entreprenad. I mobilen finns Entrea Produktion, enkel att använda för personal ute på arbetsplatsen.

 • Mindre pappersarbete förenklar administrationen.
 • Gör kalkyl och skapa anbud lätt och snabbt.
 • Förbättrade kundrelationer genom snabb respons och komplett dokumentation.
 • Skapa projektpärm direkt från systemet.
 • Tidredovisning för projekt via mobil eller dator.
 • Minskad spilltid, kontroll på projekt och statistik.
 • Hela verksamheten samlad med ständig åtkomst.
 • Ökad konkurrenskraft och bättre översikt.
 • Personal har kontoret i mobilen.
 • Riskanalys, Heta Arbeten och egenkontroll utförs i mobilen.
 • Allt som läggs till från mobilen hamnar på rätt projekt i systemet.
 • På plats: skapa/bekräfta ÄTA-jobb, rapportera avvikelser.

Entrea CAD

Med CAD funktionen importerar du in eller ritar upp ditt tak för att få hjälp med volymerna när du skapar din kalkyl.

Du kan också använda kommentars-nålar i ritningen för noteringar med visuell referens.

Med Entrea CAD aktiverat på ditt Entrea Entreprenad-konto får du en extra menyknapp i respektive projekt där du har dina CAD ritningar i RCPX formatet.

Där skapar du, ändrar, skriver ut, exporterar eller importerar dina ritningar.

När din ritning är färdig knyter du den till önskad kalkyl.

Nu har du all ritnings data du behöver tillgänglig i CAD fliken i Kalkyldelen i Entrea som stöd när du ska ange dina volymer.

Våra kunder om Entrea

“Tidigare har vi haft fyra, fem, sex ­olika ­digitala verktyg. Inte förrän nu med ­Entrea har jag hittat ett digitalt system som inte bara täcker in alla våra behov, men som också är skapat för att fungera optimalt för oss takentreprenörer.“

Jimmy Printzell VD
Vätterns Takentreprenad AB

”Med Entrea tidrapportering i mobil­appen och integration mot Visma lön får vi bättre kvalitet i löne­rapporteringen samt att vi mer än halverar arbetstiden för hantering och löneadministration.”

Robert Löfdahl VD
Berland Tak AB

Några av våra kunder som idag använder Entrea

Entrea - CFT systems

Webbaserat verksamhetssystem förenklar administration och ökar företagets lönsamhet