Till sidans huvudinnehåll

Entrea Produktion

Entrea Produktion

Mobilt projektverktyg för rätt information direkt i mobilen

Mobilt projektverktyg som förenklar för producerande personal och säkerställer att projektinformation, egenkontroller, vindlastberäkningar kan öppnas direkt i mobilen. Slipp lösa papperslappar, använd digitala formulär. Rapportera händelser i text, bild, video eller ljudformat.

Tidrapportering

Du sätter upp vilka tidstyper montörerna ska  kunna rapportera via mobilen i Entreprenad. Allt från projektrelaterad arbetstid, till sjukfrånvaro. Du väljer själv.

Materialrapportering

Gör det till en vana att montörerna registrera lageruttag. På så vis får du en bättre ekonomisk uppföljning på projekten. Har ni lagerpersonal kan dom förbereda uttag och sätta status "levererad" efter upphämtning.

Händelserapportering

Rapportera in händelser med text, film och bild. Om olyckan är framme eller bara för dokumentations skull. Alla händelser listas i Entrea Entreprenad för dig som projektleder.

Progressrapportering

För att ha koll på framfarten i dina projekt och dina arbetsordrar som är större kan du skapa en progressrapportering som dina montörer fyller i efter som. Gör det i form av materialåtgång eller i en enkel procentprogress.

Personalliggare

Skapa en personalliggare i Entrea Entreprenad och låt dina montörer lätt logga in och ut. Håller inte ni i personalliggaren kan du ange information till montörerna hur det fungerar på just detta projekt. Godkänd av Skatteverket.

Projektinformation

I appen hittar montören lätt instruktioner både i textform och delade dokument som projektledaren lagt till på projektet. 

Arbetsordrar

Ställ in om montören ska se alla arbetsordrar eller om endast tilldelade arbetsordrar ska vara synliga. Montören accepterar, påbörjar och avslutar enkelt arbetsordern i appen.

Checklistor

I Entrea Entreprenad kan du skapa dina egna checklistor för montören att fylla i via mobilen. Du delar ut dom till specifik montör eller så kan montören själv välja en checklista via appen om du valt att publicera den.

Ta in förfrågan

Alla montörer kan ta in förfrågningar på ÄT'or och delprojekt med kundsignering. Förfrågan kommer upp i Entrea Entreprenad för er på kontoret att ta beslut om det ska göras.

Svetsning
Tätskikt
Takbrunn