Gå till innehållet


Rätt information direkt i mobilen

Mobilt verktyg som förenklar för producerande personal och säkerställer att projektinformation, egenkontroller, vindlastberäkningar kan öppnas direkt i mobilen. Slipp lösa papperslappar, använd digitala formulär. Rapportera händelser i text, bild, video eller ljudformat.

Material

Kvittera mottaget material samt registrera extramaterial. Materialåtgång rapporteras vilket säkerställer korrekt fakturering och efterkalkyl.

Avvikelser

Skriv, spela in, fota eller filma avvikelser direkt i mobilen. Notifikation skickas till projektledare. Avvikelsen registreras i systemet för uppföljning.

Dokument

Läs, fyll i och signera de dokument som är tilldelade projektet. Omfattning av dokument beror på projekttyp och material.

Riskanalys

En riskanalys måste göras innan arbete påbörjas. Riskanalysens omfattning beror på vilken typ av arbete som skall utföras. Utför riskanalysen direkt i mobilen och signera digitalt.

Arbetsorder

Inför projektstart skickas arbetsorder ut till producerande personal för acceptans. Arbetsordern innehåller bland annat arbetsbeskrivning, material och kontaktuppgifter.

Egenkontroll

Vissa arbetsmoment kräver egenkontroll, dessa utförs i mobilen. Möjlighet till dokumentation med foton stöds av systemet.

ÄTA-hantering

Ändring och tilläggsarbeten kan göras upp med kunden och signeras direkt på arbetsplats. ÄTA registreras i systemet med eget löpnummer för tydlig tidsrapportering.

Personalliggare

Systemet stöder skatteverkets krav på personalliggare och kan användas vid entreprenader där så krävs.

Tidsrapportering

All tid rapporteras direkt i mobilen, tid kopplad till projekt, intern tid och frånvaro. Systemet påminner användaren om tid inte rapporterats för en arbetsdag.

Språkstöd

Språkstöd som förenklar arbetets gång där företagets eller UEs personal inte har svenska som modersmål.

Appar

Entrea Produktion finns som app till Android och Apple enheter. Övriga enheter använder vår mobil-web. Alla plattformar har identisk funktionalitet.

Entrea - CFT systems

Webbaserat verksamhetssystem förenklar administration och ökar företagets lönsamhet