Gå till innehållet


Projektledning med full kontroll i varje steg

Se tydligt era ingående resurser, framdrift, avvikelser och tidsrapportering. Detta hjälper projekt­ledaren att ­använda företagets resurser effektivt och säkerställer ett korrekt utförande utifrån anbud och kundavtal.

 

Projekt

Lägg till kund och projekttyp, koppla dokument, ta bilder, spara. Ytterligare information läggs till efterhand.

Detaljerade anbud

Enkelt för såväl korta jobb som komplexa projekt. Arbetstid och material presenteras på ett överskådligt sätt.

Kalkylering

Artikelregister kopplat till enhetstider eller egna tider för varje arbetsmoment.

Efterkalkyl

Beräknad material- och tidsåtgång följs upp då arbetad tid och material rapporteras direkt i mobilen.

Ramavtal

Systemet har stöd för ramavtalskunder och säkerställer rätt timpris för varje avtalskund vid varje projekt.

Premieackordlista

Överenskomna tider finns integrerade i systemet. Utvidga listan med flera arbetsmoment och egna tider.

Personalregister

Komplett personalregister med anhöriglista. Utbildningar och certifikat registreras med giltighetstid.

Fastighetsregister

Kontroll på alla fastigheter som ni gör jobb på, koppla per kund och ange kontaktpersoner.

Utrustningsregister

Administratören tilldelar säkerhetsutrustning och maskiner. Systemet ger en bra överblick vem som har ansvaret för utrustningen.

Resursplanerare

Detaljerad projektplanering ­visar tilldelade resurser, arbetsorder, UE, materiallyft samt projektfakturor.

Språkstöd

Språkstöd som förenklar arbetets gång där företagets eller UEs personal inte har svenska som modersmål.

Dokumentmallar

Bygg upp formulärbibliotek för att förenkla arbetet, säkerställa tydlig kommunikation och skapa ett effektivt flöde.

Entrea - CFT systems

Webbaserat verksamhetssystem förenklar administration och ökar företagets lönsamhet