Gå till innehållet

Entrea Entreprenad

Entrea Entreprenad

Projektledning med full kontroll i varje steg. 

På datorn är Entrea Entreprenad ett komplett webbaserat verksamhetssystem anpassat efter takentreprenörens flöden. Entrea Entreprenad omfattar bland annat kalkyl, anbud, ramavtal, efterkalkyl, premieackordlista, personalregister, extern integration och fastighetsregister.

Entrea Produktion

Entrea Produktion

Enkel att använda. Bred funktionalitet! 

Med mobilen som arbetsverktyg använder takmontören Entrea Produktion i sin dagliga verksamhet. Appen används för att bland annat rapportera tid, tilldelas arbetsorder, utföra egenkontroller, rapportera avvikelser, rapportera använt material samt registrera ÄTA.

Entrea Tid

Ett enklare sätt att tidsredovisa med Entrea Tid

Entrea Tid är ett komplement till Entrea Produktion för personal som endast ska redovisa tid. Med Entrea Tid är tidsredovisning superlätt. Personalen redovisar tid per projekt och arbetsorder och du kan sedan använda denna tid vid fakturering och även som underlag för löneutbetalning. 

Entrea - CFT systems

Webbaserat verksamhetssystem förenklar administration och ökar företagets lönsamhet