Gå till innehållet

Entrea CAD

Ett integrerat CAD verktyg som hjälper dig beräkna materialmängd

 

 

Med CAD funktionen importerar du in eller ritar upp ditt tak för att få hjälp med volymerna när du skapar din kalkyl.

Du kan också använda kommentars-nålar i ritningen för noteringar med visuell referens.

Med Entrea CAD aktiverat på ditt Entrea Entreprenad-konto får du en extra menyknapp i respektive projekt där du har dina CAD ritningar i RCPX formatet.

Där skapar du, ändrar, skriver ut, exporterar eller importerar dina ritningar.

När din ritning är färdig knyter du den till önskad kalkyl.

Nu har du all ritnings data du behöver tillgänglig i CAD fliken i Kalkyldelen i Entrea som stöd när du ska ange dina volymer.

 

Med Entrea CAD kan du,

 

  • Rita egna ritningar från start eller utgå ifrån bild (exempel: Google Maps, Takritning i PDF)
  • Importera en vindlastberäknings fil (RCPX) från roofcalculator.se
  • Exportera din fil (RCPX) för inläsning i roofcalculator.se 
  • Använda kommentars-nålar i ritningen för noteringar med visuell referens.
  • Lägg till detaljer som exempelvis takbrunnar, livlinefästen och snörasskydd.
  • Definiera olika mätytor på din ritning och färglägg enligt önskemål.

 

Projektets lista med dina ritningar.

Projektets lista med dina ritningar.

 

 

CAD editorn där du ritar upp din ritning.

CAD editorn där du ritar upp din ritning.

Entrea - CFT systems

Webbaserat verksamhetssystem förenklar administration och ökar företagets lönsamhet