Gå till innehållet

Med Entrea Tid är tidsredovisning superlätt

Entrea Tid är ett komplement till Entrea Produktion för personal som endast ska redovisa tid. Då tid redovisas på projektet säkerställs att du får betalt för alla timmar även vid löpande räkning. Entrea Tid stöder IN- och UT checkning när Entrea personalliggarfunktion används.

Rapportera tid

Redovisa tid per projekt och arbetsorder som sedan används vid fakturering.

Checka in och ut

Entrea Tid stöder IN- och UT checkning när Entrea personalliggarfunktion används.

Rapportera frånvaro

Personalen kan själva enkelt rapportera sin frånvarotid.

Löneunderlag

Personalens redovisade tid kan enkelt användas vid b.la. löneutbetalning.

Språkstöd

Språkstöd som förenklar arbetets gång där företagets eller UEs personal inte har svenska som modersmål.

Entrea - CFT systems

Webbaserat verksamhetssystem förenklar administration och ökar företagets lönsamhet